Vizitka

Velikost vizitky – 90 × 50 mm

  • Jméno – Arial 8b Regular, barva C -73, M – 0, Y – 100, K – 0
  • Funkce – Arial 8b Regular, barva C – 0, M – 0, Y – 0, K – 80
  • Kontakty – Arial 8b Regular, barva C – 0, M – 0, Y – 0, K – 100
  • Web – Arial 8b Regular, barva C – 73, M – 0, Y – 100, K – 100

Vzdálenost loga od pravého a od horního okraje je 5 mm.
Velikost loga na výšku je 11 mm. Stejně vysoká musí být i loga EU a Ziel 3 včetně textů pod nimi.
Doprovodný grafický prvek je umístěn vlevo.
 

top