Pracovní skupiny

Umweltschutz / Životní prostředí - Grenzgewässer / Hraniční vodstvo (31. 8. 2011)

divider
Place & date: Karlovy Vary / Karlsbad, 31. 8. 2011

Photos from the event:

Related files and documents:

1pdf.gif 2.2(...)
(Created:13.12.2018, Size:108.2 KB)
Návrhy témat pro pracovní program hrani
save
download
2pdf.gif 2.2(...)
(Created:13.12.2018, Size:373.4 KB)
Thematische Vorschläge für das Arbeitsprogramm Grenzgewässer bis September 2013
save
download
3pdf.gif CLARAII-pr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:384.8 KB)
Grenzgewässer Bezirk Karlovy Vary (CZ) – Sachsen (BRD)
save
download
4pdf.gif CLARAII-pr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:380.9 KB)
Hraniční toky Karlovarský kraj (ČR) – Sasko (SRN)
save
download
5pdf.gif Grenzgewss(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:23 KB)
Relevantní hraniční toky v okresu Erzgebirgskreis
save
download
6otaznik.gif Grenzgewss(...).Gren(...)
(Created:13.12.2018, Size:1078.7 KB)
Relevante Grenzgewässer im Erzgebirgskreis
save
download
7pdf.gif kontakte_h(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:50.8 KB)
KONTAKTY PRO HLÁŠENÍ POVODŇOVÝCH SITUACÍ A HAVÁRIÍ Kontakte Für Meldung von Unfällen und Hochwassersituationen
save
download
8pdf.gif Teilnehmer(...).08
(Created:13.12.2018, Size:373.8 KB)
ÚČASTNICKÁ LISTINA / TEILNEHMERLISTE
save
download
9pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:359.8 KB)
Informační kanály při haváriích na vodních tocích u sasko/českých hraničních toků
save
download
10pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:360.1 KB)
Meldewege bei Gewässerhavarien an sächsisch/tschechischen Grenzgewässern
save
download
11pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:472.7 KB)
Likvidace havárií s únikem olejů na vodních tocích
save
download
12pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:2106.7 KB)
Bekämpfung Ölhavarien auf Gewässern
save
download
13pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:714.7 KB)
TOP 5 Gefahrpotentiale für Gewässerhavarien auf deutscher Seite im EZG Zwota und Plesna Gefährdete Objekte auf deutscher Seite im EZG der Weißen Elster und der Plesna
save
download
14pdf.gif Vogtlandkr(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:597.9 KB)
TOP 5 potenciální nebezpečí v případě havárií na tocích na německé straně v povodí Svatavy a Plesenského potoka Ohrožené objekty na německé straně v povodí Bílého Halštrova a Plesenského potoka
save
download