Pracovní skupiny

Umweltschutz / Životní prostředí - Grenzgewässer / Hraniční vodstvo (12. 5. 2011)

divider
Place & date: Landesdirektion Chemnitz / zemské ředitelství Chemnitz, 12. 5. 2011

Photos from the event:

Related files and documents:

1pdf.gif Gericke12_(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:1880.2 KB)
Téma ochrana životního prostředí, dílčí téma hraniční toky Zahajovací jednání pracovní skupiny dne 12. května 2011 na Zemském ředitelství Chemnitz
save
download
2pdf.gif Gericke12_(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:1695.7 KB)
Themenbereich Umweltschutz, Teilthema Grenzgewässer Auftaktberatung der Arbeitsgruppe am 12. Mai 2011 in der Landesdirektion Chemnitz
save
download
3pdf.gif Krzlov12_0(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:200 KB)
CLARA II - Povodňová ochrana v České republice
save
download
4pdf.gif Krzlov12_0(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:187.3 KB)
CLARA II - Hochwasserschutz in der Tschechischen Republik
save
download
5pdf.gif Pohl12_05_(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:1591.4 KB)
Erfahrungen mit Havarien und Hochwasserschutz an Grenzgewässern Vogtlandkreis - Teil 1
save
download
6pdf.gif Pohla12_05(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:8.9 KB)
Erfahrungen mit Havarien und Hochwasserschutz an Grenzgewässern Vogtlandkreis - Teil 2
save
download
7pdf.gif Teilnehmer(...).05
(Created:13.12.2018, Size:546.7 KB)
Teilnehmerliste - Grenzgewässer / Seznam účastníků - Hraniční vodstvo
save
download
8pdf.gif Valeckov12(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:392.5 KB)
Projekt Clara II - Současná legislativa na úseku vodního hospodářství a způsob řešení havárií na hraničních vodních tocích a v České Republice
save
download
9pdf.gif Valeckov12(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:438.5 KB)
Projekt Clara II - gegenwärtige Legislative auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und Lösungsweise der Regelung von Havarien an den Grenzgewässern in der Tschechischen Republik
save
download