Pracovní skupiny

Umweltschutz / Životní prostředí - Bekämpfung invasiver Arten / Likvidace invazních druhů (13. 4. 2011)

divider
Place & date: Landesdirektion Chemnitz, 13. 4. 2011

Photos from the event:

Related files and documents:

1pdf.gif CLARA-II-N(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:1736.9 KB)
Invazní neofyty v přírodním parku "Erzgebirge/Vogtland"
save
download
2pdf.gif CLARA-II-N(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:6894 KB)
Invasive Neophyten im Naturpark "Erzgebirge/Vogtland"
save
download
3pdf.gif prezentace(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:3195.5 KB)
Projekt likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji
save
download
4pdf.gif prezentace(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:3207.6 KB)
Projekt der Bekämpfung von invasiven Pflanzen im Bezirk Karlovy Vary
save
download
5pdf.gif prezentace(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:4957.1 KB)
Opatření k omezení výskytu invazních druhů rostlin v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji
save
download
6pdf.gif prezentace(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:4924.2 KB)
Maßnahmen zur Einschränkung des Aufkommens von invasiven Pflanzenarten im Einzugsgebiet des Kosí potok im Bezirk Karlovy Vary
save
download
7pdf.gif Riesenbren(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:2927.3 KB)
Regionální příklady a zkušenosti ohledně neofytů v Vogtlandkreis
save
download
8pdf.gif Riesenbren(...).pdf
(Created:13.12.2018, Size:2922.3 KB)
Regionale Beispiele und Erfahrungen zu Neophyten im Vogtlandkreis
save
download
9pdf.gif Teilnehmer(...).04
(Created:13.12.2018, Size:329 KB)
ÚČASTNICKÁ LISTINA / TEILNEHMERLISTE
save
download